-
  • Heather Tick en Arya Nielsen publiceren een “Consortium Pain Taskforce White Paper Summary”, ofwel Evidence-based, niet-farmacologische strategieën voor de behandeling van pijn. Een wetenschappelijke review.
    De White paper is gratis te verkrijgen via hun website:

    Home